Metsaraie ja metsamaterjali kokkuvedu


Meil on olemas tehnika, mis võimnaldab teostada raiet ja kokkuvedu